Co je to mediace?

Mediace představuje proces mimosoudního, dobrovolného řešení konfliktu (sporu) mezi stranami. Úlohou mediátora je zprostředkovat komunikaci mezi stranami a vést mediační jednání tak, aby se strany dohodly.

Účastníci mediace si tak předmět sporu upraví podle svých představ a potřeb (samozřejmě v mezích zákona) a nebude jim vnuceno řešení někým cizím (např. rozhodnutím soudu).

Výhody mediace

Výhodou mediace je její dobrovolnost, neformálnost, disrétnost, rychlost a nižší finanční náklady.

Mediace představuje především úsporu času a peněz. Mediace je neveřejná, účastní se jí pouze strany, případně jejich advokáti, a mediátor. Délka mediace závisí na dohodě a potřebách stran. Obecně je mediace kratší než soudní řízení a jsou s ní spojeny nižší finanční náklady. Mediace je neformální; neplatí při ní striktní pravidla, strany mediace samy rozhodují o tom, o čem budou jednat a mají tak daleko větší prostor jednat o tom, co skutečně potřebují. Mediace proběhne pouze tehdy, pokud se na ní dohodnou obě strany.

Kdy se můžete na mediátora obrátit

Na mediátrora se můžete obrátit kdykoliv; předtím, než se začnete soudit nebo v průběhu soudního řízení. Podmínkou je, aby s mediací souhlasila druhá strana.

Jak mediace probíhá

Mediace probíhá v kanceláři mediátora v  Říčanech nebo v Praze 1.  Na začátku mediace strany podepíší písemnou smlouvu o provedení mediace. Poté probíhá vlastní mediace. Každá ze stran má možnost kdykoliv mediaci ukončit.

Pro co je mediace vhodná

Mediace je vhodná k řešení sporů mezi podnikateli, mezi sousedy, rodinných a majetkových sporů a sporů na pracovišti. Níže je uvedeno, o jaké spory se může jednat.
Kontakt
Zavolejte nám, napište e-mail nebo vyplňte kontaktní formulář.

Mgr. Michal Průžek, advokát
Sídlo: Smiřických 643/5, 251 01 Říčany
Pobočka: Petrské náměstí 1186/1, 110 00 Praha 1

Pořadové číslo v seznamu MSČR: M00325-OS0
ID datové schránky: jqf2tsv
IČO: 14005417
DIČ: CZ7602254968

Advokátní kancelář není plátcem DPH.

Kontaktní formulář
Zpět na hlavní stranu
Informace pro spotřebitele
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).
Zpracování osobních údajů
Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracováváme osobní údaje, které nám při poskytováním právních služeb klienti poskytnou a které jsou nutné pro splnění našeho závazku vůči klientovi. Bližší informace Vám poskytneme osobně.